Dördüncü Sanayi Devrimi, hemen her endüstride karşı konulamaz derecede büyük bir değişim getiriyor. Bu değişim binlerce mesleğin değersizleşmesine yol açarken yine binlerce yeni mesleğin ve iş kolunun yaratılmasına önayak olacak. Hem kurumlar hem de kişiler bu fırtınayı atlatabilmek için yeni beceriler geliştirmek zorunda. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan “The Future of Jobs” raporu, konuyu endüstriler ve coğrafya bağlamında ele alıyor.

Rapora erişim için: WEF Future of Jobs 2018